Indledende møde

Vi tager kop kaffe og en grundig snak, hvor vi får afklaret behov, ønsker og forventninger til projektet og vores samarbejde.
Det er vigtigt at få forventningsafstemt inden en ny opgave påbegyndes.

  • Budgetramme
  • Leveringsdato
  • Målsætning i forhold til målgruppe, salgstal m.m.
  • Design og teknisk løsning.
  • Samspil med andre platforme.
  • Domæne.
  • Server.
  • Etc.