Projektudvikling

Projektudvikling sker ud fra den indledende snak, vi har på føste møde. Du vil som kunde løbende blive informeret.
Det er vigtigt, at du er med i hele processen, i det omfang det giver mening for dig og projektet. Du skal ikke overbebyrdes med spørgsmål, men det er vigtigt at have et tæt samarbejde.
At du som kunde er glad og tryg ved vores samarbejde, er essentielt for vores succesmåling.